Patiënten: Begeleide Intervisie

(Begeleide) Intervisie, ook bij organisatieverandering

Visies uitwisselen
Wat is intervisie? Het woord zegt het al: uitwisselen van visies. En dan vooral tussen collega’s die niet direct samenwerken. Het kan zowel ingezet worden voor persoonlijke ontwikkeling in je functie als bij organisatieveranderingen.  Je stapt uit de drukte van alledag en reflecteert met elkaar op lastige situaties die je in het werk tegenkomt. Bij begeleide intervisie wordt een intervisiegroep (tijdelijk) begeleid door een deskundige op dit gebied, bij voorkeur een supervisor met ervaring in het begeleiden van intervisie. Intervisie gaat uit van de driehoek:

  • Jij als persoon
  • In een concrete werksituatie
  • met de verwachtingen aan jou in je rol of functie (beroepsopvatting)

Die 3 onderdelen kunnen schuren. Daar kijk je met elkaar naar. Wil je de situatie veranderen/ beïnvloeden? Dan zul je zaken moeten benoemen. Dan is er mogelijk je eigen aandeel in het gebeuren. Dat zul je moeten onderzoeken. De eigen patronen, identificaties en thema’s worden goed zichtbaar. Wil je die veranderen/ beïnvloeden? Wat kun je zelf doen? En wat betekent dit voor je gedrag in je rol en functie?  Zo leren de deelnemers van elkaar en ontwikkelen ze zich met elkaar. Met uiteenlopende methodieken werk je hieraan in intervisie. In een veilige en besloten omgeving.

Het resultaat is meestal herkenning. Mensen ontdekken dat ze niet de enigen zijn die ergens tegenaan lopen. Of ze ontdekken juist dat anderen er heel anders tegenaan kijken en kunnen daarvan leren. Dat schept lucht om gestolde werkwijzen weer vloeibaar te maken zodat ze geleidelijk naar een nieuwe aanpak groeien.

Intervisie de sleutel voor organisatieverandering.

Onlangs bij een traject van organisatieverandering bij het Longfonds is begeleide intervisie ingezet. “We wilden onze medewerkers, binnen kaders, zelf invulling laten geven aan de verandering.”, aldus Karin Klaassen, de teamleider en manager vrijwilligers en participatie bij het Longfonds.  In begeleide intervisie kun je de koppeling aanbrengen tussen de huidige praktijk van werken, de beoogde verandering, de ervaringen die daarin worden opgedaan en de bespreking daarvan met elkaar. “De intervisie heeft een positieve impact op het lerend vermogen. Doordat de teamleden met en van elkaar leren, staan ze meer open voor de kansen die de verandering biedt.” Dit maakt het tot een waardevol gebeuren waarmee medewerkers zelf mede vorm kunnen geven aan organisatieverandering. Het zelf vorm geven motiveert medewerkers. Samen kunnen ze naar de nieuwe doelen toegroeien. Tegelijkertijd kunnen de ervaringen in de praktijk informatie geven aan leidinggevenden over wat bijstelling behoeft, hoe groot het draagvlak is voor (onderdelen van) de verandering, et cetera. De inbreng van medewerkers in een dergelijk traject is onmisbaar. “ Ik ben erg blij met het resultaat.” aldus Karin Klaassen.

Geïnteresseerd in begeleide intervisie (bij organisatieverandering)?
Sta je ook voor een uitdagende samenwerking? En denk je dat intervisie daarbij kan ondersteunen?

Voor patiëntenorganisaties: Neem contact op met Karin Hoek van PGOsupport. k.hoek@pgosupport.nl en zie voor een artikel over Organisatieverandering bij het Longfonds:  https://www.pgosupport.nl/intervisie-geeft-organisatieverandering-longfonds-een-boost

Voor ondernemingsraden: Neem contact op met Pety Toutenhoofd van Toutenhoofd – Training, Supervisie en Coaching ptoutenhoofd@hetnet.nl

Ontdek samen of intervisie iets voor je kan betekenen.

Dit bericht is geplaatst in Algemene berichten. Bookmark de permalink.