Medezeggenschap

Ondernemingsraden, Medezeggenschapsraden, Cliëntenraden, Participatie medewerkers

Invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie is belangrijk, zowel voor medewerkers als voor  bestuurders en leidinggevenden. Ondernemingsraden hebben daarvoor formele bevoegdheden. Daarnaast is de manier waarop de OR functioneert en de wijze waarop hij met bestuurder en anderen in de organisatie communiceert van invloed.  Ook cliëntenraden willen invloed uitoefenen op het beleid binnen organisaties, maar dan vanuit het perspectief van de cliënt. Mijn trainingen zijn (direct) gericht op participatie van medewerkers en cliënten van organisaties en (indirect) op de verschillende raden in organisaties. Bestuurders kunnen aansluiten in trainingen of apart getraind of begeleid worden.

Heeft u een opleidingsvraag of begeleidingsvraag? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan!

Pety Toutenhoofd | telefoonnummer 06 23497893 | e-mail info@toutenhoofd.eu