Welkom bij Toutenhoofd – Training, Supervisie & Coaching!

“Trainen, superviseren & coachen zijn boeiende professies. Leren is (meestal) voor (de meeste) mensen een fijne bezigheid. Leren doet ook wel eens zeer en daarom is het belangrijk goede voorwaarden te scheppen voor een leersituatie. Veiligheid, een sfeer van vertrouwen, betrokkenheid en aandacht zijn dan ook sleutelwoorden in mijn trainingen en begeleidingstrajecten “.

Ik studeerde aan de Lerarenopleiding en daarna Nederlands en Algemene Taalwetenschap met als bijvak Psychologie. Verder deed ik de supervisorenopleiding (LVSC geregistreerd), coachopleiding (LVSC), conflict coaching, mediationopleiding, MBCT opleiding tot mindfulness trainer (RINO), opleiding tot extern vertrouwenspersoon (Lid CRP) en volgde daarnaast verscheidene trainingen op het gebied van professionele begeleiding, zingeving, groepsdynamica, focussing en aandachtstraining.  Heeft u een opleidingsvraag of begeleidingsvraag? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan!

‘Ik heb geenszins getracht je iets te leren, maar alleen je uit te nodigen om te denken, te twijfelen, te onderzoeken.’  Tibetaanse leraar

Pety Toutenhoofd | telefoonnummer 06 23497893 | e-mail info@toutenhoofd.eu

Samenwerking met:

RONDUIT.NU