Supervisie & coaching

Als coach en supervisor werk ik in de sectoren onderwijs, (informele en formele) zorg, welzijn, (commerciële) dienstverlening en overheid. Ik begeleid individuele mensen en groepen  en heb ervaring in het begeleiden van onder andere: trainer-adviseurs, docenten, maatschappelijke werkers, bestuurders, leidinggevenden, consulenten, coördinatoren, communicatiemedewerkers, voorzitters en (ambtelijk) secretarissen van ondernemingsraden, teamleiders, ondersteunend personeel. Ook begeleiding bij conflicten is mogelijk. Mijn focus ligt op vraagverheldering, het versterken van de mentale veerkracht, te ontdekken, bewust te worden, ander gedrag inzetten/ je anders verhouden tot wat zich voordoet. Wanneer cliënten oordeelsvrij in het hier-en-nu het vechten tegen ‘wat is’, opgeven, verandert het perspectief en leren zij zichzelf zien in een ruimere context en in wisselwerking met de omgeving. Vanuit deze inzichten wordt vanzelf duidelijk wat de actie is om de gestelde doelen te bereiken. Naast een grote overlap is er ook verschil in de aanpak in coaching en in supervisie. De kortste uitleg hierover is dat coachen zich richt op leren werken en supervisie op leren leren.

LVSC geregistreerd als supervisor  

Heeft u een opleidingsvraag of begeleidingsvraag? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan!

Pety Toutenhoofd | telefoonnummer 06 23497893 | e-mail info@toutenhoofd.eu