Counseling

Voor niet-werkgerelateerde begeleiding bij:

  • verhelderen van vragen,
  • innerlijke reflectie,
  • omgaan met emotionele (‘lichte’ psychosociale) problemen
  • omgaan met stress,
  • antwoord vinden op (levens-)vragen,
  • beter willen functioneren,
  • ontdekken wat blokkeert om mogelijkheden optimaler te benutten,
  • ontwikkelen en bevorderen van kennis, vaardigheden en inzichten.

De counseling is praktisch, resultaatgericht. Je formuleert doelen en met elkaar werken we aan die doelen om het handelen dat daarbij hoort onder de knie te krijgen. Counseling is geen psychotherapie. Counseling richt zich op het hier-en-nu en hoe je je verhoudt tot de dingen die zich voordoen in je leven.

Heeft u een opleidingsvraag of begeleidingsvraag? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan!

Pety Toutenhoofd | telefoonnummer 06 23497893 | e-mail info@toutenhoofd.eu