Vertrouwenspersoon

Extern Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen VPOO (LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon)

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen agressie/ geweld, seksuele intimidatie/ ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie, werkdruk. Het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel en een stap in de richting van beleid zijn. Een extern vertrouwenspersoon zorgt (desgewenst) voor eerste opvang, het zoeken naar/ onderzoeken van oplossingen, informeren, begeleiden, doorverwijzen, voorlichting geven, adviseren, ondersteunen van het management, registreren. Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers.

Heeft u een opleidingsvraag of begeleidingsvraag? Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan!

Pety Toutenhoofd | Schoutenkampweg 111 | 3768 AC Soest | telefoonnummer 06 23497893 | e-mail info@toutenhoofd.eu