Medezeggenschap De moedige OR

Waar haal je – als OR – de moed vandaan? 6 Tips

U heeft als OR-lid een “gelijkwaardige” positie naast de bestuurder. Als OR bent u een zelfstandig orgaan, met eigen rechten, plichten, bevoegdheden en rechtsgang. Is er geen sprake van een hiërarchische verhouding ten opzichte van  de bestuurder en hoeft u ook geen verantwoording af te leggen vanuit uw OR-taak bekeken

De angel zit in het feit dat de bestuurder ‘in de lijn’ natuurlijk wel in een hiërarchische verhouding staat tot de OR-leden. OR-leden zijn daar (soms terecht) gevoelig voor met als gevolg dat ze zich minder uitspreken dan zou kunnen. Dit vergt toch een bepaalde durf of moed. Hier een aantal tips voor de OR om aan te werken:

Tip 1: scheid de zaak van de persoon. Focus je op de situatie en wat daar nodig is. Wat is het beste dat we kunnen doen in deze situatie?

Tip 2: wees je bewust waar je bang voor bent. Angst onder ogen zien, lost hem (voor een deel) op. Waar bestaat die angst eigenlijk uit? Onderzoek dat.

Tip 3: denk aan de mens achter de bestuurder. De bestuurder heeft zijn eigen zorgen, twijfels, overtuigingen, belangen… Bespreek die.

Tip 4: nodig de bestuurder uit en doe samen iets waarin de bestuurder geen kennisvoorsprong heeft. Leer elkaar kennen zonder dat het direct te maken heeft met besluiten/ het beleid van de organisatie.

Tip 5: ga bij jezelf na hoe je het als bestuurder aan zou pakken. Verplaats je in zijn of haar rol. Wat zijn de belangen van de bestuurder, de verschillen/ overeenkomsten? Hoe komen we tot elkaar?

Tip 6: ga bij jezelf na of je in een ‘slachtofferrol’ zit: ‘De bestuurder doet toch wat hij/ zij wil.- Er wordt naar ons niet geluisterd. – We worden niet serieus genomen.’ Onderzoek  je eigen aandeel in de situatie. Hoe kom je uit die rol?

Een OR die zich klein maakt, heeft het lastig om invloed uit te oefenen . Via YouTube kun je het filmpje ‘Dare’ bekijken. Een mooie illustratie. In het filmpje zie je dat de angst verdwijnt als je de moed hebt deze tegemoet te treden of er aan te werken!

Zorg voor invloed door je moed te vergroten!  ‘Heb het hart’ voor medezeggenschap!

Pety Toutenhoofd

Meer weten? info@toutenhoofd.eu

Over admin

Ik heb geenszins getracht je iets te leren, maar alleen je uit te nodigen om te denken, te twijfelen, te onderzoeken. Tibetaanse leraar "Trainen, superviseren & coachen zijn boeiende professies. Leren is (meestal) voor (de meeste) mensen een fijne bezigheid. Leren doet ook wel eens zeer en daarom is het belangrijk goede voorwaarden te scheppen voor een leersituatie. Veiligheid, een sfeer van vertrouwen, betrokkenheid en aandacht zijn dan ook sleutelwoorden in mijn trainingen en begeleidingstrajecten ". Ik studeerde aan de Lerarenopleiding en daarna Nederlands en Algemene Taalwetenschap met als bijvak Psychologie. Verder deed ik de Supervisorenopleiding (LVSC geregistreerd) en volgde in dat kader verscheidene trainingen op het gebied van coaching, zingeving, groepsdynamica, focusing en aandachtstraining.
Dit bericht is geplaatst in Algemene berichten. Bookmark de permalink.